O nama

Reference


IZVOĐENJE

 • Krpljenje puteva hladnom asfaltnom masom
 • Farbanje svetlosnih kupola proizvodne hale Dunkermotoren 
 • Fasada i enterijer biblioteke Novi Kneževac
 • Farbanje krova crkve u Malom Bajmoku
 • Rekonstrukcija pekare Proleće 2 u Subotici
 • Fasada zgrade u preradovićevoj ulici u Subotici
 • Rekonstrukcija fasade Bolnice "Sveti Vračevi" Novi Kneževac"

PROJEKTOVANJE

 • Stambene i poslovne zgrade
 • Legalizacije
 • Energetska efikasnost i energetski pasoši

NADZOR

 • Proširenje proizvodne hale Norma grupe u Malom Bajmoku
 • Završni građevinski radovi rekonstrukcije gradske biblioteke u SuboticiMiroslav Atić dipl. inž. građ. Direktor

Damir Dulić dipl. inž. građ. Projektant

Aleksandar Krušedolac građ. teh. Šef gradilištaAgencija za projektovanje i inženjering

Višnjička 31, Subotica, Srbija

Tel: (+381) 64 2312 103

E mail: miroslav.atic@form.rs

PIB: 108850198

Matični broj: 63747017

Žiro račun: 170-0050016828000-93 Unicredit Banka

 • Fasada biblioteke u Novom Kneževcu
  Fasada biblioteke u Novom Kneževcu
 • Farbanje krova crkve, Mali Bajmok
  Farbanje krova crkve, Mali Bajmok
 • Farbanje krova crkve, Mali Bajmok
  Farbanje krova crkve, Mali Bajmok
 • Krpljenje udarnih rupa hladnom asfaltnom masom
  Krpljenje udarnih rupa hladnom asfaltnom masom
 • Krpljenje udarnih rupa hladnom asfaltnom masom
  Krpljenje udarnih rupa hladnom asfaltnom masom
 • Fasada zgrade u Preradovićevoj ulici
  Fasada zgrade u Preradovićevoj ulici
 • Rekonstrukcija pekare Proleće 2
  Rekonstrukcija pekare Proleće 2
 • Fasada biblioteke u Novom Kneževcu
  Fasada biblioteke u Novom Kneževcu
 • Fasada biblioteke u Novom Kneževcu
  Fasada biblioteke u Novom Kneževcu
 • Fasada zgrade u kumičićevoj
  Fasada zgrade u kumičićevoj
 • Farbanje svetlosnih kupola, Dunkermotoren
  Farbanje svetlosnih kupola, Dunkermotoren
 • Farbanje svetlosnih kupola, Dunkermotoren
  Farbanje svetlosnih kupola, Dunkermotoren
 • Farbanje svetlosnih kupola, Dunkermotoren
  Farbanje svetlosnih kupola, Dunkermotoren
 • Osnovna škola u Novom Kneževcu
  Osnovna škola u Novom Kneževcu
 • Osnovna škola u Novom Kneževcu
  Osnovna škola u Novom Kneževcu
 • Osnovna škola u Novom Kneževcu
  Osnovna škola u Novom Kneževcu
 • Osnovna škola u Novom Kneževcu
  Osnovna škola u Novom Kneževcu
 • Osnovna škola u Novom Kneževcu
  Osnovna škola u Novom Kneževcu
 • Fasada zgrade u Preradovićevoj ulici
  Fasada zgrade u Preradovićevoj ulici
 • Fasada zgrade u Preradovićevoj ulici
  Fasada zgrade u Preradovićevoj ulici
 • Fasada zgrade u Preradovićevoj ulici
  Fasada zgrade u Preradovićevoj ulici
 • Fasada zgrade u Preradovićevoj ulici
  Fasada zgrade u Preradovićevoj ulici
 • Fasada zgrade u prvomajskoj ulici
  Fasada zgrade u prvomajskoj ulici
 • Farbanje krova crkve, Mali Bajmok
  Farbanje krova crkve, Mali Bajmok
 • Farbanje svetolsnih kupola, Dunkermotoren
  Farbanje svetolsnih kupola, Dunkermotoren
 • Krpljenje udarnih rupa hladnom asfaltnom masom
  Krpljenje udarnih rupa hladnom asfaltnom masom